Ο γύρος του κόσμου σε 80 ερωτήσεις

ΤΑ 10 ΥΨΗΛΟΤΕΡΑ ΣΚΟΡ

Θέση
Όνομα
Επίπεδο
Βαθμολογία
1ος
Ambra
3
6200

Αναλυτική βαθμολογία

Είδη 400

Οικότοποι 350

Καλύψεις / Χρήσεις γης 500

Απειλές 300

Γεωγραφία 400

Τρόπος ζωής / Καθημερινότητα 250

Bonus τροχού 4000

Συνολικό σκορ 6200

 
2ος
marinakts
3
6050

Αναλυτική βαθμολογία

Είδη 350

Οικότοποι 250

Καλύψεις / Χρήσεις γης 150

Απειλές 450

Γεωγραφία 500

Τρόπος ζωής / Καθημερινότητα 550

Bonus τροχού 3800

Συνολικό σκορ 6050

3ος
kika
3
5700

Αναλυτική βαθμολογία

Είδη 400

Οικότοποι 250

Καλύψεις / Χρήσεις γης 350

Απειλές 600

Γεωγραφία 350

Τρόπος ζωής / Καθημερινότητα 650

Bonus τροχού 3100

Συνολικό σκορ 5700

4ος
Λαγοπόδο
3
5650

Αναλυτική βαθμολογία

Είδη 550

Οικότοποι 250

Καλύψεις / Χρήσεις γης 250

Απειλές 400

Γεωγραφία 450

Τρόπος ζωής / Καθημερινότητα 650

Bonus τροχού 3100

Συνολικό σκορ 5650

5ος
g4gc
3
5400

Αναλυτική βαθμολογία

Είδη 400

Οικότοποι 350

Καλύψεις / Χρήσεις γης 100

Απειλές 300

Γεωγραφία 450

Τρόπος ζωής / Καθημερινότητα 400

Bonus τροχού 3400

Συνολικό σκορ 5400

6ος
giann
3
5350

Αναλυτική βαθμολογία

Είδη 250

Οικότοποι 200

Καλύψεις / Χρήσεις γης 300

Απειλές 350

Γεωγραφία 650

Τρόπος ζωής / Καθημερινότητα 450

Bonus τροχού 3150

Συνολικό σκορ 5350

7ος
Παλαιοντολόγος
3
5250

Αναλυτική βαθμολογία

Είδη 300

Οικότοποι 200

Καλύψεις / Χρήσεις γης 350

Απειλές 300

Γεωγραφία 650

Τρόπος ζωής / Καθημερινότητα 750

Bonus τροχού 2700

Συνολικό σκορ 5250

8ος
Νιόνιος
3
5050

Αναλυτική βαθμολογία

Είδη 400

Οικότοποι 500

Καλύψεις / Χρήσεις γης 300

Απειλές 450

Γεωγραφία 650

Τρόπος ζωής / Καθημερινότητα 400

Bonus τροχού 2350

Συνολικό σκορ 5050

9ος
Φρύνος
3
4800

Αναλυτική βαθμολογία

Είδη 200

Οικότοποι 400

Καλύψεις / Χρήσεις γης 350

Απειλές 500

Γεωγραφία 500

Τρόπος ζωής / Καθημερινότητα 450

Bonus τροχού 2400

Συνολικό σκορ 4800

10ος
mathitis61
3
4750

Αναλυτική βαθμολογία

Είδη 500

Οικότοποι 100

Καλύψεις / Χρήσεις γης 450

Απειλές 150

Γεωγραφία 300

Τρόπος ζωής / Καθημερινότητα 150

Bonus τροχού 3100

Συνολικό σκορ 4750

11ος
Leonardo
3
4750

Αναλυτική βαθμολογία

Είδη 400

Οικότοποι 200

Καλύψεις / Χρήσεις γης 100

Απειλές 300

Γεωγραφία 300

Τρόπος ζωής / Καθημερινότητα 650

Bonus τροχού 2800

Συνολικό σκορ 4750

12ος
Rafael
3
4700

Αναλυτική βαθμολογία

Είδη 600

Οικότοποι 100

Καλύψεις / Χρήσεις γης 400

Απειλές 300

Γεωγραφία 500

Τρόπος ζωής / Καθημερινότητα 200

Bonus τροχού 2600

Συνολικό σκορ 4700

13ος
Α4
3
4600

Αναλυτική βαθμολογία

Είδη 350

Οικότοποι 50

Καλύψεις / Χρήσεις γης 350

Απειλές 400

Γεωγραφία 550

Τρόπος ζωής / Καθημερινότητα 650

Bonus τροχού 2250

Συνολικό σκορ 4600

14ος
Χάρι Πόττερ 1
3
4450

Αναλυτική βαθμολογία

Είδη 350

Οικότοποι 200

Καλύψεις / Χρήσεις γης 200

Απειλές 600

Γεωγραφία 350

Τρόπος ζωής / Καθημερινότητα 400

Bonus τροχού 2350

Συνολικό σκορ 4450

15ος
mathitis2
3
4450

Αναλυτική βαθμολογία

Είδη 450

Οικότοποι 200

Καλύψεις / Χρήσεις γης 200

Απειλές 400

Γεωγραφία 450

Τρόπος ζωής / Καθημερινότητα 150

Bonus τροχού 2600

Συνολικό σκορ 4450

16ος
catwoman2
3
4400

Αναλυτική βαθμολογία

Είδη 450

Οικότοποι 200

Καλύψεις / Χρήσεις γης 250

Απειλές 200

Γεωγραφία 500

Τρόπος ζωής / Καθημερινότητα 550

Bonus τροχού 2250

Συνολικό σκορ 4400

17ος
ΜΑΡΑΚΙ
3
4400

Αναλυτική βαθμολογία

Είδη 350

Οικότοποι 100

Καλύψεις / Χρήσεις γης 100

Απειλές 200

Γεωγραφία 500

Τρόπος ζωής / Καθημερινότητα 350

Bonus τροχού 2800

Συνολικό σκορ 4400

18ος
Alex
3
4400

Αναλυτική βαθμολογία

Είδη 600

Οικότοποι 350

Καλύψεις / Χρήσεις γης 200

Απειλές 200

Γεωγραφία 650

Τρόπος ζωής / Καθημερινότητα 300

Bonus τροχού 2100

Συνολικό σκορ 4400

19ος
RF
3
4350

Αναλυτική βαθμολογία

Είδη 200

Οικότοποι 100

Καλύψεις / Χρήσεις γης 200

Απειλές 200

Γεωγραφία 800

Τρόπος ζωής / Καθημερινότητα 250

Bonus τροχού 2600

Συνολικό σκορ 4350

20ος
eleanna
3
4350

Αναλυτική βαθμολογία

Είδη 300

Οικότοποι 350

Καλύψεις / Χρήσεις γης 300

Απειλές 250

Γεωγραφία 700

Τρόπος ζωής / Καθημερινότητα 450

Bonus τροχού 2000

Συνολικό σκορ 4350